AhbWS

vision

掲載:東京新聞 2012年6月20日

「したまち」

散策路の大横川親水公園

倉庫改装しカフェ開業

 

parkalization-PJ01 SUMIDA